DC-isolator

123

Det bäst utformade maskineriet i detta universum är människokroppen. Den har ett utmärkt inbyggt system för självförsvar och självreparation. Även det mycket intelligenta systemet behöver enstaka reparationer och underhåll. Och det gör alla konstgjorda system, inklusive solcelleanläggningar. Inom solinstallationen finns växelriktaren som tar emot likström (DC) från solsträngar som ingång och lägger ut växelström (AC) till nätet på utgångsänden. Under installation, rutinunderhåll och nödsituationer är det nödvändigt att isolera panelerna från AC-sidan, och därför placeras en manuellt manövrerad isoleringsbrytare mellan panelerna och växelriktarens ingång. En sådan omkopplare kallas en DC-isolator eftersom den ger DC-isolering mellan solcellspanelerna och resten av systemet.

Detta är en viktig säkerhetsbrytare och är obligatorisk i varje solcellssystem enligt IEC 60364-7-712. Motsvarande brittiska krav kommer från BS7671 - Del 712.537.2.1.1, som säger "För att möjliggöra underhåll av solcellsomvandlaren måste det finnas medel för att isolera solcelleromvandlaren från likströmssidan och växelströmssidan". Specifikationer för DC-isolatorn i sig finns i ”Guide till installation av PV-system”, avsnitt 2.1.12 (utgåva 2).


Inläggstid: Aug-24-2020